خروجی‌های

خروجی‌های ایجاد محرمیت بین خانواده و معلم/ مواجهه کریمانه در پرداخت مطالبات

گروه جامعه ــ دكترای فلسفه تعلیم و تربیت ضمن برشمردن خروجی‌های ایجاد محرمیت بین خانواده و معلم بر ضرورت مواجهه کریمانه با معلمان تأکید و تصریح کرد: در برآورده کردن نیازهای معیشتی معلمان باید برخوردی کریمانه داشت و علا ...
محرومیت

محرومیت جِنسی و استخدام معلمان غیر متخصص موجب افزایش تعرضات می شود/ جامعه ما بیمار است

قرائی مقدم گفت: «علت این مسئله ترکیبی از خشونت رایج شده در جامعه ما و محرومیت جنسی افراد دانست که می خواهند به هر طریقی این محرومیت را برطرف کنند. متاسفانه باید گفت رذالت و بی شرمی در جامعه ما افزایش پیدا کرده است. حتی در استان های فوق العاده سنتی ما ...
سرمشق

سرمشق عشق بر تخته سیاه زندگی

شعارسال: پیرمرد در حیاط مدرسه روبه‌رویش ایستاد، دستار از سر برداشت، دستش را روی قلبش گذاشت و با گویش سیستانی و صدای بلند دعایش کرد. شبیه این صحنه را قبل‌تر دیده بود، همان روزی که زن بلوچ در جاده خاکی روستا سر راهش را گرفت و در حالی که به پهنای صورت ا ...
آخرين اخبار سرویس پزشکی و سلامت پايگاه تحليلي-خبري شعار سال
بانک پاسارگاد