وقتی

وقتی بخاطر ظاهرش تو رستوران نپذیرفتنش

وقتی بخاطر ظاهرش تو رستوران راهش نداد هرگز تصور نمی کرد ته ماجرا اینطوری باشه;نه همین لباس زیباست نشان آدمیت; شعارسال: وقتی بخاطر ظاهرش تو رستوران راهش نداد هرگز تصور نمی کرد ته ماجرا اینطوری باشه;نه همین لباس زیباست نشان آدمیت; سایت شعارسال، با اندک ...
آخرين اخبار سرویس پزشکی و سلامت پايگاه تحليلي-خبري شعار سال
بانک پاسارگاد