کودکان‌باربر

کودکان‌باربر در بازار به‌وفور دیده‌می‌شوند | کار آنها مصداق دقیق بهره‌کشی!

در بازار تهران باید مثل یک دوربین مخفی ساده، پابه‌پای کودکان باربر بازار تهران رفت و قصه نوشت… شعارسال: صبح برای محمود ۱۰ ساله ، نه با صدای زنگ مدرسه و چرت زدن‌های پشت نیمکت که با صدای باز شدن زنجیر قفل کردم چرخ دستی از حفاظ‌های آهنیِ اطراف تیم ...
کودکان‌باربر

کودکان‌باربر در بازار به‌وفور دیده‌می‌شوند/ کار ارزان و دردهای گران؛ کسی به فکر کودکان باربر نیست؛

در بازار تهران باید مثل یک دوربین مخفی ساده، پابه‌پای کودکان باربر بازار تهران رفت و قصه نوشت… شعارسال: صبح برای محمود ۱۰ ساله ، نه با صدای زنگ مدرسه و چرت زدن‌های پشت نیمکت که با صدای باز شدن زنجیر قفل کردم چرخ دستی از حفاظ‌های آهنیِ اطراف تیم ...
آخرين اخبار سرویس پزشکی و سلامت پايگاه تحليلي-خبري شعار سال
بانک پاسارگاد