تأملی

تأملی فلسفی بر مفهوم کار و کارگر

شعار سال: به رغم استفاده عام از واژه «کار» در ابیات فوق و قابلیت تعمیم آن به تمامی فعالیت‌های افرادی که جست‌وجوگر حقیقی سرمایه جاودانی هستند و آن را راهی برای تعالی و رمزی برای نیل به پیشرفت و سعادت می‌دانستند، در ایران معاصر، این واژه عمدتاً برای خط ...
آخرين اخبار سرویس پزشکی و سلامت پايگاه تحليلي-خبري شعار سال
بانک پاسارگاد