معمولی

معمولی بودن در زندگی میتواند سخت ترین وضعیت ممکن باشد

شعارسال: معمولی بودن در زندگی، میتواند سخت ترین وضعیت ممکن باشد. مثلا؟ شاگرد معمولی بودن. قیافه معمولی داشتن. دونده معمولی بودن، نقاش معمولی بودن، دانشجوی معمولی بودن، نویسنده معمولی بودن، معمولی ساز زدن و معمولی رقصیدن و معمولی جشن عروسی بر پاکردن، ...
آخرين اخبار سرویس پزشکی و سلامت پايگاه تحليلي-خبري شعار سال
بانک پاسارگاد