سرانجام

سرانجام لایحه حمایت از کودکان چه می شود؟!

شعارسال: لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در سال ۸۸ از سوی قوه قضائیه به دولت ارسال و پس از آن در سال ۹۰ تقدیم مجلس شد. این لایحه از آن سال همچنان در دست بررسی است. اما از آنجا که اخیرا حوادث ناگوار و نگران کننده اس از افزایش کودک آزاری و کودک کشی [& ...
منطقه‌بندی

منطقه‌بندی تهران برای جمع‌آوری زباله توسط کودکان!/ارائه کارت به کودکان کار برای زباله گردی

فعال حقوق کودک گفت: فاصله بین جمع آوری تا بازیافت زباله عمدتا توسط کودکان بین سنین ۱۰ الی ۱۵ سال پر می شود، آنها برای این کار حقوق دریافت می کنند، تحت نظر یک سیستم فعالیت می کنند، حتی کارت دارند و برمبنای منطقه بندی در سطح شهر کار می کنند. شعارسال: م ...
منطقه‌بندی

منطقه‌بندی تهران برای جمع‌آوری زباله توسط کودکان

فعال حقوق کودک گفت: فاصله بین جمع آوری تا بازیافت زباله عمدتا توسط کودکان بین سنین ۱۰ الی ۱۵ سال پر می شود، آنها برای این کار حقوق دریافت می کنند، تحت نظر یک سیستم فعالیت می کنند، حتی کارت دارند و برمبنای منطقه بندی در سطح شهر کار می کنند. شعارسال: م ...
آخرين اخبار سرویس پزشکی و سلامت پايگاه تحليلي-خبري شعار سال
بانک پاسارگاد