ریشه‌ها

ریشه‌ها و تبعات آن کالبدشکافی “تجاوز جنسی” از تهران تا ایرانشهر

در کشور مادر قرن ۲۱ یک‌باره از طریق اینترنت چنین پدیده‌ای وارد کشور شد. اما چون پشتوانه فرهنگی درکارنبوده و فرهنگ فولکلور و سنتی و مذهبی هم بر روابطی صحه گذاشته که ۱۸۰ درجه با مطالبات اجتماعی مدرن منافات داشته‌اند؛ همان اتفاقی که در غرب اسمش را گذاشت ...
گدازه

گدازه های این آتشفشان همه را می سوزاند

اگر پیگیری اداری و قضایی با جدیت برای موضوع تعرض به برخی دانش آموزان مجتمع «معین» تهران درحال انجام است و چندان خبری در رسانه ها دیگر درباره این مورد مطرح نمی شود دلیل بر این نیست که اصل موضوع به فراموشی سپرده شده یا باید کنارگذاشته شود. شعارسال: ورو ...
آخرين اخبار سرویس پزشکی و سلامت پايگاه تحليلي-خبري شعار سال
بانک پاسارگاد