آب

آب رفتن طبقه متوسط درایران عامل تضاد شده است

حسن امیدوار دبیر گروه صلح انجمن جامعه شناسی ایران دیروز در نشست این انجمن که با عنوان آینده صلح وچا لش نا برابری های اجتماعی که باحضور سعید مدنی و عباس ربیعی دوجامعه شناس ایرانی در تهران برگزارشد تاکید کرد اب رفتن طبقه متوسط در ایران به دلیل اینکه در ...
آخرين اخبار سرویس پزشکی و سلامت پايگاه تحليلي-خبري شعار سال
بانک پاسارگاد