جهاني‌شدن

جهاني‌شدن و ابعاد آن

شعار سال: جهاني‌شدن، اصطلاحي است که از اواسط دهه ١٩٨٠ متداول شده و به معني فروريختن مرزها و فراتررفتن از آن در سطح جهاني در ابعاد اقتصادي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي و… است. ابعاد و دامنه اين فرايند به اندازه‌اي وسيع و گسترده است که تمام شئون زندگي ...
آخرين اخبار سرویس پزشکی و سلامت پايگاه تحليلي-خبري شعار سال
بانک پاسارگاد