فقدان

فقدان توانایی گفتگو با مثابه نمادی از جامعه توسعه نیافته

از مصادیق و نمادهای یک جامعه توسعه نیافته یا در حال توسعه، فقدان فضای بحث و گفتگوست. در چنین جوامعی بحث و گفتگو یکسره با جنگ یکسان پنداشته می‌شود. اینجاست که می‌توان ادعا کرد که در ایران، نه تنها دانشگاه -به معنای آن دانشگاه روشنگری‌ساز و یا حتی حاصل ...
فقدان

فقدان توانایی گفتگو به مثابه نمادی از جامعه توسعه نیافته

از مصادیق و نمادهای یک جامعه توسعه نیافته یا در حال توسعه، فقدان فضای بحث و گفتگوست. در چنین جوامعی بحث و گفتگو یکسره با جنگ یکسان پنداشته می‌شود. اینجاست که می‌توان ادعا کرد که در ایران، نه تنها دانشگاه -به معنای آن دانشگاه روشنگری‌ساز و یا حتی حاصل ...
آخرين اخبار سرویس پزشکی و سلامت پايگاه تحليلي-خبري شعار سال
بانک پاسارگاد