اینجا

اینجا نقطه ای زیر صفر درجه فقر است

مناطق حاشیه ای شهر کرمان همان ناکجاآبادی است که فقر اقتصادی، فرهنگی و فکری تا آنجا بیداد می کند که کودکان به عنوان هستی هر خانواده بیشترین قربانیان والدین معتادشان می شوند. شعارسال: نانی در سفره و اعتباری در جامعه ندارند، اینجا فرزندان فدای تنها خواس ...
آخرين اخبار سرویس پزشکی و سلامت پايگاه تحليلي-خبري شعار سال
بانک پاسارگاد