عدم

عدم گفتگو و ارتباط آن با کجروی

فقر اقتصادی یکی از مهمترین عوامل پدیده مجرمانه در جامعه است.ولی در بررسی عوامل با فقرهای دیگری مواجه ایم از جمله فقر در گفتگو که اگر مهمتر از فقر اقتصادی نباشد کمتر از آن هم نیست!! شعارسال:فقر اقتصادی یکی از مهمترین عوامل پدیده مجرمانه در جامعه است.و ...
آخرين اخبار سرویس پزشکی و سلامت پايگاه تحليلي-خبري شعار سال
بانک پاسارگاد