سرنوشت

سرنوشت تهيدستان شهري چه می شود؟

شعارسال: زماني مفهوم فقر منضم به تصاويري از روستاهاي دورافتاده و نبود امکانات اوليه زندگي و چهره‌هاي آفتاب‌سوخته و دست‌هاي پينه‌بسته بود؛ امروز ٧٠ درصد جمعيت ايران به روايت آخرين سرشماري شهرنشين هستند؛ يعني جمعيتي حدود ٥٠ ميليون نفر؛ ٥٠ ميليون نفر در ...
راه‌اندازی

راه‌اندازی سامانه رصد عملکرد دستگاه‌های حوزه آسیب‌های اجتماعی تاپایان سال

رییس سازمان امور اجتماعی کشور گفت:در حال طراحی سامانه رصد عملکرد دستگاه‌های همکار در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی در وزارت کشور هستیم و دستگاه‌ها موظفند در این سامانه کارنامه عملکردشان را ارائه کنند. شعارسال: تقی رستم‌وندی با اشاره راه‌اندازی سامانه رص ...
آخرين اخبار سرویس پزشکی و سلامت پايگاه تحليلي-خبري شعار سال
بانک پاسارگاد