ریشه‌ها

ریشه‌ها و تبعات آن کالبدشکافی “تجاوز جنسی” از تهران تا ایرانشهر

در کشور مادر قرن ۲۱ یک‌باره از طریق اینترنت چنین پدیده‌ای وارد کشور شد. اما چون پشتوانه فرهنگی درکارنبوده و فرهنگ فولکلور و سنتی و مذهبی هم بر روابطی صحه گذاشته که ۱۸۰ درجه با مطالبات اجتماعی مدرن منافات داشته‌اند؛ همان اتفاقی که در غرب اسمش را گذاشت ...
آخرين اخبار سرویس پزشکی و سلامت پايگاه تحليلي-خبري شعار سال
بانک پاسارگاد