نسل

نسل خارج از متن

حرف را در دهانشان مزه‌مزه نمی‌کنند. گاهی خیلی تند در مقابل یک پرسش گارد می‌گیرند و رک، پاسخی تحویل می‌دهند. گاهی حاصل این پاسخ عجولانه، تحلیل کارشناسانه مسائل است؛ طوری که آدم می‌ماند بچه‌ای که تازه قدکشیده چطور از پس حل چنین مسائل پیچیده‌ای برمی‌آید ...
نوجوانان

نوجوانان دهه ۸۰ از‌خواسته‌ها و دیدگاه‌هایشان نسبت به آینده می‌گویند

حرف را در دهانشان مزه‌مزه نمی‌کنند. گاهی خیلی تند در مقابل یک پرسش گارد می‌گیرند و رک، پاسخی تحویل می‌دهند. گاهی حاصل این پاسخ عجولانه، تحلیل کارشناسانه مسائل است؛ طوری که آدم می‌ماند بچه‌ای که تازه قدکشیده چطور از پس حل چنین مسائل پیچیده‌ای برمی‌آید ...
آخرين اخبار سرویس پزشکی و سلامت پايگاه تحليلي-خبري شعار سال
بانک پاسارگاد