بانک پاسارگاد
تاریخ انتشار: شنبه 11 جولای 2020 | 10:41 ق.ظ
گفتگوی صمیمانه از ایجاد اصطکاک در خانواده جلوگیری می کند
گفتگوی صمیمانه از ایجاد اصطکاک در خانواده جلوگیری می کندظهوریان گفت: خانواده ها می توانند با ایجاد ارتباط و گفت و گوی صمیمانه با یکدیگر جلوی اصطکاک ها و مشکلات را بگیرند.