بانک پاسارگاد
تاریخ انتشار: جمعه 11 اکتبر 2019 | 09:39 ق.ظ
پیاده روی اربعین حسینی(ع) یک مدل بسیار خوبی از گردشگری مذهبی است
پیاده روی اربعین حسینی(ع) یک مدل بسیار خوبی از گردشگری مذهبی استجعفری گفت: هر سال مردم عراق با اشتیاق به سمت گردشگران مذهبی می آیند و آنها را به منازل خود دعوت می کنند هر چه دارند رایگان تقدیم زائران می کنند، این وقایع یک الگو و یک مدل بسیار خوب از گردشگری مذهبی است.