بانک پاسارگاد
تاریخ انتشار: جمعه 19 جولای 2019 | 11:19 ق.ظ
پرونده الکترونیک سلامت به عدالت سلامت منجر می شود
پرونده الکترونیک سلامت به عدالت سلامت منجر می شودمردم می توانند پرونده الکترونیک خود را ثبت نمایند و پرونده الکترونیک سلامت به عدالت سلامت منجر می شود.