بانک پاسارگاد
تاریخ انتشار: یکشنبه 28 جولای 2019 | 11:27 ق.ظ
“پایش سراسری آفت سفید بالک” در فضای سبز شهری ورودی غربی پایتخت
“پایش سراسری آفت سفید بالک” در فضای سبز شهری ورودی غربی پایتختبه همت مرکز تحقیقات، آموزش و مشاوره فضای سبز منطقه۲۱؛ “اقدامات کنترلی با هدف پایش سراسری آفت سفید بالک” در فضای سبز شهری ورودی غربی پایتخت همزمان با شروع مرداد ماه آغاز شد.