بانک پاسارگاد
تاریخ انتشار: جمعه 11 اکتبر 2019 | 20:44 ب.ظ
هنر می تواند آینده بهتری را برای کودکان ترسیم کند
هنر می تواند آینده بهتری را برای کودکان ترسیم کندابوترابیان گفت: باید کودکان را با آموزشهای هنری برای آینده بهتر آماده کنیم.