بانک پاسارگاد
تاریخ انتشار: چهارشنبه 11 دسامبر 2019 | 18:19 ب.ظ
مشارکت فرمانداران و بخشداران جهت تصویب طرح های هادی ضروری است
مشارکت فرمانداران و بخشداران جهت تصویب طرح های هادی ضروری استمحسنی بندپی با اشاره به ضرورت تصویب طرح های هادی بر لزوم مشارکت فرمانداران و بخشداران استان تهران برای تصویب طرح های هادی تأکید کرد.