بانک پاسارگاد
تاریخ انتشار: چهارشنبه 11 سپتامبر 2019 | 21:07 ب.ظ
مرکز بهاران برای نگهداری زنان معتاد متجاهر واگذار می شود
مرکز بهاران   برای نگهداری  زنان معتاد متجاهر واگذار می شودشارقی گفت: حوزه اجتماعی استانداری تهران در حال انجام اقداماتی برای جمع آوری و نگهداری زنان معتاد متجاهر است بر همین اساس درصدد است با همکاری شهرداری تهران مرکزی ( ساختمان بهاران) برای نگهداری آنها فراهم کند.