بانک پاسارگاد
تاریخ انتشار: یکشنبه 21 جولای 2019 | 11:21 ق.ظ
مدرسه خانگی تصمیم اشتباه خانواده هاست
مدرسه خانگی تصمیم اشتباه خانواده هاستحکیم زاده گفت: : خانواده هایی که مدرسه را برای آموزش انتخاب نمی کنند و در خانه آموزش میدهند، هیچ کمکی به فرزندانشان نمی کنند.