بانک پاسارگاد
تاریخ انتشار: دوشنبه 5 آگوست 2019 | 12:31 ب.ظ
قانون بخشودگی جرائم بیمه ای در حال اجرا است/ سیزده شهریور آخرین مهلت اجرای این قانون
قانون بخشودگی جرائم بیمه ای در حال اجرا است/ سیزده شهریور آخرین مهلت اجرای این قانونقریب گفت: اجرای قانون بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب از ۱۳ خرداد در شعب تأمین اجتماعی سراسر کشور آغاز شده و ۱۳ شهریور مهلت اجرای این قانون به اتمام می رسد .