بانک پاسارگاد
تاریخ انتشار: یکشنبه 21 جولای 2019 | 11:50 ق.ظ
ضرورت کاهش فرآیند صدور پروانه ساختمانی
ضرورت کاهش فرآیند صدور پروانه ساختمانیفراهانی گفت: شهرداری تهران باید زمان فرآیند صدور پروانه ساختمانی را کاهش دهد.