بانک پاسارگاد
تاریخ انتشار: یکشنبه 4 آگوست 2019 | 12:32 ب.ظ
ضرورت بازنگری آیین نامه ایمنی و نگهداری مواد خطرناک در سطح شهر تهران
ضرورت بازنگری آیین نامه ایمنی و نگهداری مواد خطرناک در سطح شهر تهرانامانی با اشاره به تصویب آیین نامه ایمنی و نگهداری مواد خطرناک در سطح شهر تهران گفت: این آیین نامه پس از گذشت ۱۴ سال به بازنگری نیاز دارد.