بانک پاسارگاد
تاریخ انتشار: جمعه 11 اکتبر 2019 | 09:40 ق.ظ
شهروند هوشمند پیش نیاز شهر هوشمند است
شهروند هوشمند پیش نیاز شهر هوشمند استنژاد بهرام گفت: افزایش اطلاعات شهروندان در خصوص هوشمند سازی شهر تهران از الزامات ایجاد شهر هوشمند می باشد.