بانک پاسارگاد
تاریخ انتشار: چهارشنبه 11 سپتامبر 2019 | 21:07 ب.ظ
سیم‌کارت بدون هویت در شبکه ارتباطی کشور وجود ندارد
سیم‌کارت بدون هویت در شبکه ارتباطی کشور وجود نداردسرهنگ گودرزی گفت: سیم‌کارت بدون هویت در شبکه ارتباطی کشور وجود ندارد، ولی متأسفانه برخی دفاتر و نمایندگی‌های اپراتور تلفن همراه بدون حضور شخص و ارائه مدارک اقدام به ثبت سیم‌کارت به نام افراد می‌کنند.