بانک پاسارگاد
تاریخ انتشار: دوشنبه 5 آگوست 2019 | 12:31 ب.ظ
سند ۲۰۳۰ تنها آموزش و پرورش نیست
سند ۲۰۳۰ تنها آموزش و پرورش نیستپیغامی گفت: سند ۲۰۳۰ تنها مربوط به آموزش و پرورش نیست، ۱۷ بند دارد که در قالب بخشنامه ها و دستورالعمل ها اجرا می شود.