بانک پاسارگاد
تاریخ انتشار: یکشنبه 4 آگوست 2019 | 12:32 ب.ظ
ساختار شهرداری تهران تغییر می کند/ شهرداری لایحه تغییر را نیاورده است
ساختار شهرداری تهران تغییر می کند/ شهرداری لایحه تغییر را نیاورده استهاشمی با اشاره به تغییر ساختار شهرداری تهران گفت: ۹ معاونت شهرداری به پنج یا شش معاونت تبدیل خواهد شد و شهرداری باید در این زمینه لایحه ای به شورا ارایه کند.