بانک پاسارگاد
تاریخ انتشار: یکشنبه 21 جولای 2019 | 11:49 ق.ظ
رمان سووشون آیینه تمام نمای بخش مهمی از تاریخ و فرهنگ ایرانیان است
رمان سووشون آیینه تمام نمای بخش مهمی از تاریخ و فرهنگ ایرانیان استمحیط طباطبایی در آیین یادواره سیمین دانشور و پنجاه سالگی سووشون که در محل خانه موزه سیمین و جلال برگزار شد،گفت: رمان سووشون آیینه تمام نمای بخش مهمی از تاریخ و فرهنگ ایرانیان است.