بانک پاسارگاد
تاریخ انتشار: چهارشنبه 11 دسامبر 2019 | 12:14 ب.ظ
توجه و جدیت در انجام فعالیتهای آموزشی کودکان کار
توجه و جدیت در انجام فعالیتهای آموزشی کودکان کارافشار در دیدار با کودکان کار موسسه ایلیا گفت: آموزش کودکان کار بسیار حائز اهمیت است و زمینه رشد آنان را فراهم می کند.