بانک پاسارگاد
تاریخ انتشار: شنبه 11 ژانویه 2020 | 11:54 ق.ظ
توجه به معلولان‌ از جمله کودکان‌ اوتیسمی در بودجه ۹۹ شهرداری تهران
توجه به معلولان‌ از جمله کودکان‌ اوتیسمی در بودجه ۹۹ شهرداری تهرانرئیس کمیته بودجه و نظارت مالی از ضرورت جهت دهی به بخش کمک به آموزش و پرورش در بودجه شهرداری به نفع کودکان معلول و استثنایی خبر داد .