بانک پاسارگاد
تاریخ انتشار: یکشنبه 21 جولای 2019 | 11:21 ق.ظ
تغییر کاربری علت اولیه آتش سوزی میدان حسن آباد
تغییر کاربری علت اولیه آتش سوزی میدان حسن آبادصدر اعظم نوری تغییر کاربری را علت اولیه آتش سوزی حسن آباد عنوان کرد و گفت: اماکن و ساختمان هایی مانند حسن آباد به علت تغییر کاربری درجه خطرپذیری بالایی دارند.