بانک پاسارگاد
تاریخ انتشار: دوشنبه 11 نوامبر 2019 | 21:56 ب.ظ
تأکید بر شفاف‌سازی فرایند مشارکت درپروژه های سرمایه‌گذاری
تأکید بر شفاف‌سازی فرایند مشارکت درپروژه های سرمایه‌گذارینشست رضا عباسی شهردار منطقه ۱۴ با شکراله بنار مدیر عامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهر تهران در خصوص بررسی آخرین وضعیت پروژه های مشارکتی این منطقه برگزار شد.