بانک پاسارگاد
تاریخ انتشار: دوشنبه 11 نوامبر 2019 | 09:36 ق.ظ
بهزیستی و آموزش و پرورش خود را متولی آموزش و ساماندهی کودکان کار نمی‌دانند
بهزیستی و آموزش و پرورش خود را متولی آموزش و ساماندهی کودکان کار نمی‌دانندمدیر مجتمع صبح رویش گفت: سازمان بهزیستی و وزارت آموزش و پرورش خود را متولی آموزش و ساماندهی کودکان کار نمی‌دانند.