بانک پاسارگاد
تاریخ انتشار: جمعه 2 آگوست 2019 | 11:40 ق.ظ
بسیاری از مرگ‌ومیرها و بیماری‌های مختلف ریشه در تغذیه فرد دارد
بسیاری از مرگ‌ومیرها و بیماری‌های مختلف ریشه در تغذیه فرد داردمطالعات نشان می‌دهد که عامل بسیاری از مرگ‌ومیرها و بیماری‌های مختلف از جمله سکته‌های قلبی عروقی، سرطان‌ها و دیابت ریشه در تغذیه فرد دارد.