بانک پاسارگاد
تاریخ انتشار: شنبه 3 آگوست 2019 | 12:00 ب.ظ
الزام شهرداری به ایجاد سامانه اطلاعاتی فضای سبز تهران
الزام شهرداری به ایجاد سامانه اطلاعاتی فضای سبز تهرانطرح الزام شهرداری به ایجاد سامانه اطلاعاتی فضای سبز تهران در صد و پنجاه و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران بررسی می شود.