بانک پاسارگاد
تاریخ انتشار: جمعه 5 جولای 2019 | 20:05 ب.ظ
اشتراکات غذایی در میان ملل اکو نماد اشتراکات فرهنگی دیرینه‌ی آنهاست
اشتراکات غذایی در میان ملل اکو نماد اشتراکات فرهنگی دیرینه‌ی آنهاسترئیس مؤسسۀ بین المللی فرهنگی اکو گفت: اشتراکات غذایی در میان ملل اکو نماد اشتراکات فرهنگی دیرینه‌ی آنهاست.