بانک پاسارگاد
تاریخ انتشار: جمعه 11 اکتبر 2019 | 20:44 ب.ظ
استانها و مناطق محروم در صدر برگزیدگان پنجمین جشنواره نقاشی برای کودکان بیمار قرار دارند
استانها و مناطق محروم در صدر برگزیدگان پنجمین جشنواره نقاشی برای کودکان بیمار قرار دارندرضایی گفت: بسیاری از ۹۶ نقاشی راه یافته به مرحله دوم نقاشی برای کودکان بیمار از مناطق محروم بودند و بیانگر این است که این مسابقه به خوبی توانسته مخاطبان خود را در ایران پیدا کند.