بانک پاسارگاد
تاریخ انتشار: دوشنبه 11 می 2020 | 10:13 ق.ظ
اجراى طرح ترافيك پس از شب هاى قدر
اجراى طرح ترافيك پس از شب هاى قدربا توجه به آثار و عوارض توقف اجرای طرح ترافیک و طرح کنترل آلودگی هوا در افزايش ترافيك محدوده ى مركزى شهر ، پيشنهاد اجراى طرح ترافيك پس از شب هاى قدر، امروز در شوراى ترافيك تهران بررسى شد.